Parodia chrysacanthion      

 

Parodia columnaris